kontrollvikter för vågar


Vi har kontrollvikter för dina vågar.

Vikterna är uppdelade i olika klasser beroende på vilken noggrannhet som krävs. Viktklasser enligt den internationella rekomendationen OIML R111
var vänlig och kontakta oss för info om vikter
klicka här för att se flera bilder

OIML R 111 - Största tillåtna fel (±mg)
Nominell massa E1 E2 F1 F2 M1 M2 M3
50 kg 25 80 250 800 2 500 8000 25 000
20 kg 10 30 100 300 1 000 3 000 10 000
10 kg 5 16 50 160 500 1 600 5 000
5 kg 2,5 8 25 80 250 800 2 500
2 kg 1,0 3,0 10 30 100 300 1 000
1 kg 0,5 1,6 5 16 50 160 500
500 g 0,25 0,8 2,5 8 25 80 250
200 g 0,10 0,30 1,0 3,0 10 30 100
100 g 0,05 0,16 0,5 1,6 5 16 50
50 g 0,030 0,10 0,30 1,0 3,0 10 30
20 g 0,025 0,080 0,25 0,8 2,5 8 25
10 g 0,020 0,060 0,20 0,6 2,0 6 20
5 g 0,016 0,050 0,16 0,5 1,6 5 16
2 g 0,012 0,040 0,12 0,4 1,2 4 12
1 g 0,010 0,030 0,10 0,3 1,0 3 10
500 mg 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5 -
200 mg 0,006 0,020 0,06 0,20 0,6 2,0 -
100 mg 0,005 0,016 0,05 0,16 0,5 1,6 -
50 mg 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4 - -
20 mg 0,003 0,010 0,03 0,10 0,3 - -
10 mg 0,002 0,008 0,025 0,08 0,25 - -
5 mg 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20 - -
2 mg 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20 - -
1 mg 0,002 0,006 0,020 0,06 0,20 - -
space
Copyright 2019 OptiCal i Linköping AB | Tele: 0708-104200 | Email: info(snabela)optical.se